Tag arbejdsglæde foredrag

Arbejdsglæde foredrag og kursus i konstruktiv feedback

Arbejdsglæde er et utroligt vigtigt element på enhver arbejdsplads, og medarbejdernes trivsel og interne sammenhold har en direkte effekt på deres effektivitet og produktivitet. Dette kan man som virksomhedsejer med fokus på bundlinje og vækst godt have tendens til at glemme, og som konsekvens kan arbejdsglæden på arbejdspladsen med tiden gå fløjten.

Hvad gør man så, når skaden er sket, og medarbejderne er nedslidte af et dårligt arbejdsmiljø præget af stress, dårlig kommunikation eller lignende? Én mulighed er at investere i et arbejdsglæde foredrag, der kan sætte spotlyset på problematikkerne og give både ledere og medarbejderne de redskaber, der skal til for at genoprette og vedligeholde arbejdsglæden.

Hvad indebærer et arbejdsglæde foredrag?

Et arbejdsglæde foredrag foregår som oftest ved, at medarbejderne enten deltager i foredraget ude hos den valgte konsulentvirksomhed, eller ved at konsulenten afholder foredraget hos selve virksomheden. Konsulenten har oftest en stor faglig viden om arbejdglæde, men besidder også praktisk erfaring fra sin egen position som fx leder i erhvervslivet.

Kombinationen af teoretisk og faglig erfaring er det, der gør et arbejdsglæde foredrag til en effektiv måde at løfte medarbejdernes arbejdsglæde på. Konsulenten vil ofte forberede et arbejdsglæde foredrag, der både indfører medarbejderne i generelle teorier om arbejdsglæde samt ruster dem med praktiske øvelser og redskaber, som de kan tage i brug på arbejdspladsen efterfølgende.

Fokus på et arbejdsglæde-foredrag vil være på motivation, samarbejde, faglighed og arbejdsmiljø fremfor effektivitet og præstation. Som leder eller virksomhedsejer vil man dog ofte opleve, at når de fire førstnævnte ting spiller godt, så kommer de to sidstnævnte helt af sig selv.

Manglende konstruktiv feedback kan være synderen

Undervejs i processen omkring at kortlægge og udbedre lav arbejdsglæde finder mange arbejdspladser ud af, at konstruktiv feedback spiller en væsentlig rolle for det interne sammenhold og forholdet mellem kolleger. Manglende konstruktiv feedback kan således være én af de store syndere bag et dårligt arbejdsmiljø og lav trivsel.

Hvad gør man, som leder i dette tilfælde? Er et arbejdsglæde foredrag nok til at få udbedret manglende konstruktiv feedback? Svaret vil desværre ofte være nej. Et foredrag om arbejdsglæde handler om arbejdsglæde generelt, ikke om konstruktiv feedback specifikt.

Og det er en kunst som leder og medarbejder at facilitere og udøve konstruktiv feedback. Heldigvis findes der i lighed med foredrag om arbejdsglæde også kurser om konstruktiv feedback, som man kan tage alene som leder eller vælge at sende hele virksomheden på.

Hvad indebærer et kursus i konstruktiv feedback?

Et kursus i konstruktiv feedback undervises ligesom et arbejdsglæde-foredrag af en dedikeret underviser fra en konsulentvirksomhed. På kurset gennemgår konsulenten teorier om kommunikation og feedbackmodeller og veksler mellem oplæg, dialog og øvelser, således, at deltagerne får mulighed for at omsætte deres nyerhvervede teoretiske viden til konkret handling.

Fokus vil ofte være på psykologiske roller, magt og relationer på arbejdspladsen, og kurset vil hjælpe medarbejderne til selv at sætte spotlys på de situationer, hvor konstruktiv feedback eller mangel på samme optræder.

Medarbejderne vil få indsigt i deres egne intentioner og reaktioner i feedback-situationer og opnå redskaber til, hvordan de alene og i fællesskab kan bidrage til at skabe og vedligeholde en konstruktiv feedback-kultur.

Som virksomhedsejer eller leder, vil man ofte opleve, at en nyoprettet konstruktiv feedback-kultur giver bonus for både arbejdsglæden og mere direkte på bundlinjen i form af bedre opgaveløsning og videndeling, der skaber øget effektvitet.

Copyright © AHK.dk
– en blog om alt og ingenting…