Category Kurser

Arbejdsglæde foredrag og kursus i konstruktiv feedback

Arbejdsglæde er et utroligt vigtigt element på enhver arbejdsplads, og medarbejdernes trivsel og interne sammenhold har en direkte effekt på deres effektivitet og produktivitet. Dette kan man som virksomhedsejer med fokus på bundlinje og vækst godt have tendens til at glemme, og som konsekvens kan arbejdsglæden på arbejdspladsen med tiden gå fløjten.

Hvad gør man så, når skaden er sket, og medarbejderne er nedslidte af et dårligt arbejdsmiljø præget af stress, dårlig kommunikation eller lignende? Én mulighed er at investere i et arbejdsglæde foredrag, der kan sætte spotlyset på problematikkerne og give både ledere og medarbejderne de redskaber, der skal til for at genoprette og vedligeholde arbejdsglæden.

Hvad indebærer et arbejdsglæde foredrag?

Et arbejdsglæde foredrag foregår som oftest ved, at medarbejderne enten deltager i foredraget ude hos den valgte konsulentvirksomhed, eller ved at konsulenten afholder foredraget hos selve virksomheden. Konsulenten har oftest en stor faglig viden om arbejdglæde, men besidder også praktisk erfaring fra sin egen position som fx leder i erhvervslivet.

Kombinationen af teoretisk og faglig erfaring er det, der gør et arbejdsglæde foredrag til en effektiv måde at løfte medarbejdernes arbejdsglæde på. Konsulenten vil ofte forberede et arbejdsglæde foredrag, der både indfører medarbejderne i generelle teorier om arbejdsglæde samt ruster dem med praktiske øvelser og redskaber, som de kan tage i brug på arbejdspladsen efterfølgende.

Fokus på et arbejdsglæde-foredrag vil være på motivation, samarbejde, faglighed og arbejdsmiljø fremfor effektivitet og præstation. Som leder eller virksomhedsejer vil man dog ofte opleve, at når de fire førstnævnte ting spiller godt, så kommer de to sidstnævnte helt af sig selv.

Manglende konstruktiv feedback kan være synderen

Undervejs i processen omkring at kortlægge og udbedre lav arbejdsglæde finder mange arbejdspladser ud af, at konstruktiv feedback spiller en væsentlig rolle for det interne sammenhold og forholdet mellem kolleger. Manglende konstruktiv feedback kan således være én af de store syndere bag et dårligt arbejdsmiljø og lav trivsel.

Hvad gør man, som leder i dette tilfælde? Er et arbejdsglæde foredrag nok til at få udbedret manglende konstruktiv feedback? Svaret vil desværre ofte være nej. Et foredrag om arbejdsglæde handler om arbejdsglæde generelt, ikke om konstruktiv feedback specifikt.

Og det er en kunst som leder og medarbejder at facilitere og udøve konstruktiv feedback. Heldigvis findes der i lighed med foredrag om arbejdsglæde også kurser om konstruktiv feedback, som man kan tage alene som leder eller vælge at sende hele virksomheden på.

Hvad indebærer et kursus i konstruktiv feedback?

Et kursus i konstruktiv feedback undervises ligesom et arbejdsglæde-foredrag af en dedikeret underviser fra en konsulentvirksomhed. På kurset gennemgår konsulenten teorier om kommunikation og feedbackmodeller og veksler mellem oplæg, dialog og øvelser, således, at deltagerne får mulighed for at omsætte deres nyerhvervede teoretiske viden til konkret handling.

Fokus vil ofte være på psykologiske roller, magt og relationer på arbejdspladsen, og kurset vil hjælpe medarbejderne til selv at sætte spotlys på de situationer, hvor konstruktiv feedback eller mangel på samme optræder.

Medarbejderne vil få indsigt i deres egne intentioner og reaktioner i feedback-situationer og opnå redskaber til, hvordan de alene og i fællesskab kan bidrage til at skabe og vedligeholde en konstruktiv feedback-kultur.

Som virksomhedsejer eller leder, vil man ofte opleve, at en nyoprettet konstruktiv feedback-kultur giver bonus for både arbejdsglæden og mere direkte på bundlinjen i form af bedre opgaveløsning og videndeling, der skaber øget effektvitet.

Arbejdsglæde foredrag og præsentationsteknik kursus

…har det tilfælles, at de begge er ydelser, der tilbydes af kursus- og konsulentvirksomheden Supplement. Supplement blev grundlagt i 1993 af H.P. Hansen ud fra en analyse af, at der var behov for kvalificeret efter- og videreuddannelse af medarbejdere i danske virksomheder og organisationer.  Hos Supplement møder man bl.a. underviserne Line Sander og Hanne Boutrup, der er eksperter i præsentationsteknik samt Mads Lønnerup, der har stor forstand på arbejdsglæde og organisationskultur.

Hvad indebærer et arbejdsglæde foredrag?

Arbejdsglæde og trivsel har en kæmpe betydning for effektiviteten og produktiviteten hos medarbejderne og spiller ydermere en rolle for employer branding. Det siger sig selv, at medarbejdere, der oplever lav arbejdsglæde, ikke kan yde 100% og heller ikke kan være gode ambassadører for virksomheden. Et arbejdsglæde foredrag hos Supplement eller andetsteds kan være første skridt på vejen mod et bedre arbejdsmiljø og større trivsel på arbejdspladsen. På foredraget får deltagerne igennem storytelling og relevante cases præsenteret forskellige ideer, principper og metoder til, hvordan de selv kan arbejde aktivt med at skabe og vedligeholde egen og fælles arbejdglæde.

Hvad indeholder et præsentationsteknik kursus?

Vi har alle prøvet det… at sidde til et foredrag, et salgspitch, forelæsning eller lignende og kede os bravt, fordi formidleren ikke formåede at brænde igennem. Et præsentationsteknik kursus har som fokus at klæde formidlere, ledere og medarbejdere på til at opnå personlig gennemslagskraft og kommunikere viden og information på en måde, der skaber engagement hos tilhørerne. Et præsentationsteknik kursus indeholder ofte konkrete værktøjer til, hvordan man som oplægsholder kan planlægge og strukturere sine præsentationer og sætter også spotlys på, hvordan man bedst udnytter sin retorik, mimik og kropssprog.

Konsulenthjælp og ledersparring

Udover præsentationsteknik kursus, arbejdsglæde foredrag og en lang række andre kurser og foredrag tilbyder Supplement også konsulenthjælp og ledersparring på følgende felter:

  • Ledelse
  • Organisationsudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og supervision
  • Økonomistyring
  • Markedsføring
  • Projektstyring

Tips, gode råd og øvelser til øget koncentration

På en dag får hjernen en masse indtryk og udfordringer, som kan påvirke ens hverdag meget. Det er yderst vigtigt at man kan holde fokusset og koncentrationen, især hvis der er tale om arbejdspladsen eller andre vigtige ting. Der er op til millioner af mennesker, der mangler koncentration og fokus, som af den grund viser at det er et udbredt problem.

Koncentration er yderst vigtigt, hvis man gerne vil opnå det, som man bestræber sig efter. Det ses overalt, endda også hvis vi taler om familielivet. Der er så meget der kan påvirke ens koncentration og det er derfor nødvendigt at man styrker den. Her er gode råd til hvordan dette kan lade sig gøre.    Read more

Forbedr din position på arbejdsmarkedet

styr paa tiden_600x271

Hård konkurrence på arbejdsmarkedet

Lyset for enden af tunnelen nærmer sig hastigt, og Finanskrisen er mere eller mindre ved at være ovre. Det er ingen hemmelighed, at krisen har haft store omkostninger og ikke mindst rent personligt for tusindvis af danskere, der har måttet se sig afskediget fra deres arbejde. Dette resulterede i, at der var stor rift om de få jobs, der nu engang var til rådighed, og den eneste måde at komme i betragtning til disse var at videreuddanne sig og udvikle sine personlige kvaliteter og kompetencer. Read more

Har du været til et interessant foredrag for nylig?

Jeg er begyndt at holde mig ajour med de forskellige foredrag der er i København, som alle kan deltage i. Det er utrolig lærerigt at gå til foredrag, og jeg har haft mulighed for at hære om alle mulige emner der interesserer mig. Jeg kan rigtig lide foredrag, især når det er en god foredragsholder. Det er der desværre ikke alle der. Read more

Forandringsprocesser: Jeg er blevet sendt på regnskabskursus

På min arbejdsplads har vi her på det seneste gennemgået en række gennemgribende forandringer, og der har været rigtig mange forskellige forandringsprocesser at forholde sig til. Jeg kan godt se, at forandringsprocesserne har været nødvendige at foretage for virksomheden, og da jeg af natur er meget åben over for forandringer, så har jeg intet problem med, at jeg nu skal sendes på regnskabskursus, fordi jeg nu skal være involveret i virksomhedens regnskaber. Read more

Copyright © AHK.dk
– en blog om alt og ingenting…