Hvad er et dødsbo?

Et dødsbo er de ejendele, værdier og den eventuelle gæld, som tilhørte den afdøde ved dødsfaldet, og som overgår til arvingerne. Står man overfor et dødsfald og er nærmeste arving, er der en række forhold, man bør være opmærksom på. Skal man betale skat af boet? Skal man også betale boafgift? Og hvordan sikrer man sig mod eventuelle uforudsete udgifter, hvis man overvejer at købe et dødsbo? Herunder kan du blive klogere på nogle af de overordnede forhold, der er værd at have in mente, når det drejer sig om et dødsbo.

Hvad er en boafgift?

Boafgift, også kaldet arveafgift, udgør 15 procent af boets samlede værdier og er en afgift til staten. Bundfradraget ligger i 2023 på 321.700 kr., og der skal derfor betales 15 procent i boafgift af de værdier, der overstiger dette beløb. Efter boafgiften er fratrukket, skal der desuden betales en tillægsboafgift på 25 procent af arven af de arvinger, som ikke er nærmeste familie. Det kan være søskende, niecer og nevøer eller en samlever, som har været samboende med afdøde i under 2 år. Hvis værdien af boets aktiver og nettoformue, overstiger rundt regnet 3 millioner kroner, vil man også skulle betale dødsboskat af boet. De nærmere bestemmelser kan ses under boafgift og dødsboskat på Skats hjemmeside.

Visse foreninger, fonde og velgørende organisationer er imidlertid undtaget for boafgift, hvis de er godkendt efter ligningslovens bestemmelser.

Køber af dødsbo

Er der tale om køb af dødsbo, vil der i mange tilfælde være indeholdt en klausul i købskontrakten, hvor sælgeren fraskriver sig ansvaret for eventuelle fejl på boligen. Grunden til dette er, at det er arvingerne og ikke bygningens beboer, der sælger boligen. Man bør derfor alliere sig med en byggesagkyndig, som kan identificere mulige fejl og mangler i ejendommen. Derudover kan det være en fordel at tegne en ejerskifteforsikring som ekstra sikkerhed.

Øjenoperation med laser: Hvilke lidelser kan behandles?

Øjenoperation med laser har nu været en behandlingsmulighed inden for øjenkirurgien i en lang årrække, og laserbehandling bliver mere og mere populært. Mange øjenpatienter henvises til øjenlæge i Charlottenlund eller andetsteds med henblik på at få kortlagt, om de er gode kandidater til en øjenoperation med laser, men en del må gå skuffet hjem igen. Forklaringen er, at selvom øjenlaserteknologien har revolutioneret det øjenkirurgiske felt, så er det ikke nødvendigvis løsningen på alle typer øjenproblemer. Hvilke synslidelser kan behandles med en øjenoperation? Læs med her og bliv klogere.

Nærsyn og langsyn kan korrigeres med en øjenlaseroperation

Antallet af nærsynede mennesker er stigende på verdensplan, og det er derfor en god nyhed, at nærsynethed (også kaldet myopi) er en af de synslidelser, der kan korrigeres ved hjælp af øjenlaseroperation. Den omvendte problematik, langsynethed eller hyperopia, kan ligeledes behandles med laserteknologi. Der er dog forskel i den måde hvorpå øjenlaserteknologien anvendes til behandling af de to øjenlidelser. Ved en øjenoperation med laser for nærsynethed benytter øjenlægen i Charlottenlund eller andetsteds laseren til at slibe hornhinden fladere, mens laseren ved en operation for langsynethed benyttes til at slibe hornhinden mere krum.

Øjenoperation med laser kan afhjælpe bygningsfejl og tynde hornhinder

Det er ikke kun nærsynede og langsynede øjenpatienter, der kan have gavn af en øjenlaseroperation. Laserbehandling kan nemlig også afhjælpe bygningsfejl (også kaldet astigmatisme) og i visse tilfælde tynde hornhinder (i fagtermer keratoconus), der ellers er meget svært at behandle. Ved patienter med bygningsfejl sørger øjenlægen i Charlottenlund eller andetsteds i landet for at slibe hornhinden mere ensartet. Ved patienter med tynde hornhinder beror det på en individuel vurdering, om lidelsen kan behandles med en øjenlaseroperation. Det kommer an på, hvor fremskreden lidelsen er. Laserbehandling for tynde hornhinder har bedst effekt i de tidlige stadier af sygdommen hos patienter, der ikke kan opnå et godt nok syn via kontaktlinser eller briller.

Er det værd at investere i en god frokost i firmaet?

Når man leder en virksomhed eller har en rolle med ansvar, skal man løbende tage beslutninger om, hvordan ressourcerne skal fordeles. Man skal eksempelvis forholde sig til, hvilke personalegoder man skal investere i. Et personalegode, som efterhånden findes i mange virksomheder, er frokostordningen. Det varierer fra virksomhed til virksomhed, om det er noget, de ansatte selv betaler for (eller til dels), eller om det hundrede procent er firmaet, der betaler. Hvis du som arbejdsgiver overvejer, hvorvidt det er en god idé at investere i en fast frokost, er det værd at fremhæve fordelene.

I dag findes der adskillige udbydere af frokostordninger. Der findes både køkkener, som har direkte kontakt med kunder. Men der findes også frokostportaler, som samarbejder med en række af køkkener, og som fungerer som et mellemled mellem dig som forbruger og selve køkkenet. Fordelen ved sidstnævnte er, at I har rigtig mange muligheder i forhold til, hvad I gerne vil spise. Vil I have amerikansk inspireret? Vegetarisk eller tilmed vegansk? Økologiske, gode råvarer? Eller traditionelt dansk? Mulighederne er mange. Hvis vi snakker fordele ved frokosten, udgør den sunde frokost et vigtigt udgangspunkt. Hvis I vælger en madordning, hvor de gode, sunde og ernærende råvarer er i fokus, kan det have positiv effekt på medarbejdernes produktivitet og effektivitet. Altså klare fordele fra et ledelsesperspektiv.

Dertil kommer de sociale fordele, som nogen vil mene er endnu vigtigere. Frokosten er et fælles samlingspunkt, hvor kollegaer kan vende dagens begivenheder og tage et pusterum fra arbejdsopgaverne. Dette understøttes i høj grad af frokostordningen. Det er selvfølgelig også er rigtig positivt at sende til sine ansatte, at man gerne vil investere i et gode, som de kan bruge til noget.

Træbriketter – et miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt valg

I Danmark er vi bekendte med behovet for opvarmning i vores bolig. Derfor findes der en række muligheder at vælge mellem, så opvarmningen stemmer overens med dit personlige behov.

I en tidligere tid vandt fyringsolie frem, som danskernes foretrukne brændselsalternativ. Men i forbindelse med den miljøbevidste bevægelse har interessen for mere miljøvenlige og bæredygtige alternativer vundet frem.

Dette gælder specielt træbriketter, som er velkendt for dets høje brændværdi, lave askeudvikling og neutrale forbrænding. Derfor er træbriketter et optimalt valg, hvis man ønsker at undgå en høj varmeregning.

Billige træbriketter opfylder dit behov

Selvom træbriketter opfylder kravene for at være miljøvenlig, så behøver det ikke at betyde større økonomiske omkostninger. Det er nemlig muligt at vælge billige træbriketter, som leverer samme høje brændværdi som dyrere mærker.

Hos Absolut Træpiller forhandler de billige træbriketter, der garanterer lav askeudvikling, ingen CO2-udledning og høj brændværdi. Træbriketter er fremstillet af sammenpresset savsmuld, hvilken sikre en ren forbrænding i modsætningen til almindelig brænde, der bl.a. indeholder harpisk.

Arbejdsglæde foredrag og kursus i konstruktiv feedback

Arbejdsglæde er et utroligt vigtigt element på enhver arbejdsplads, og medarbejdernes trivsel og interne sammenhold har en direkte effekt på deres effektivitet og produktivitet. Dette kan man som virksomhedsejer med fokus på bundlinje og vækst godt have tendens til at glemme, og som konsekvens kan arbejdsglæden på arbejdspladsen med tiden gå fløjten.

Hvad gør man så, når skaden er sket, og medarbejderne er nedslidte af et dårligt arbejdsmiljø præget af stress, dårlig kommunikation eller lignende? Én mulighed er at investere i et arbejdsglæde foredrag, der kan sætte spotlyset på problematikkerne og give både ledere og medarbejderne de redskaber, der skal til for at genoprette og vedligeholde arbejdsglæden.

Hvad indebærer et arbejdsglæde foredrag?

Et arbejdsglæde foredrag foregår som oftest ved, at medarbejderne enten deltager i foredraget ude hos den valgte konsulentvirksomhed, eller ved at konsulenten afholder foredraget hos selve virksomheden. Konsulenten har oftest en stor faglig viden om arbejdglæde, men besidder også praktisk erfaring fra sin egen position som fx leder i erhvervslivet.

Kombinationen af teoretisk og faglig erfaring er det, der gør et arbejdsglæde foredrag til en effektiv måde at løfte medarbejdernes arbejdsglæde på. Konsulenten vil ofte forberede et arbejdsglæde foredrag, der både indfører medarbejderne i generelle teorier om arbejdsglæde samt ruster dem med praktiske øvelser og redskaber, som de kan tage i brug på arbejdspladsen efterfølgende.

Fokus på et arbejdsglæde-foredrag vil være på motivation, samarbejde, faglighed og arbejdsmiljø fremfor effektivitet og præstation. Som leder eller virksomhedsejer vil man dog ofte opleve, at når de fire førstnævnte ting spiller godt, så kommer de to sidstnævnte helt af sig selv.

Manglende konstruktiv feedback kan være synderen

Undervejs i processen omkring at kortlægge og udbedre lav arbejdsglæde finder mange arbejdspladser ud af, at konstruktiv feedback spiller en væsentlig rolle for det interne sammenhold og forholdet mellem kolleger. Manglende konstruktiv feedback kan således være én af de store syndere bag et dårligt arbejdsmiljø og lav trivsel.

Hvad gør man, som leder i dette tilfælde? Er et arbejdsglæde foredrag nok til at få udbedret manglende konstruktiv feedback? Svaret vil desværre ofte være nej. Et foredrag om arbejdsglæde handler om arbejdsglæde generelt, ikke om konstruktiv feedback specifikt.

Og det er en kunst som leder og medarbejder at facilitere og udøve konstruktiv feedback. Heldigvis findes der i lighed med foredrag om arbejdsglæde også kurser om konstruktiv feedback, som man kan tage alene som leder eller vælge at sende hele virksomheden på.

Hvad indebærer et kursus i konstruktiv feedback?

Et kursus i konstruktiv feedback undervises ligesom et arbejdsglæde-foredrag af en dedikeret underviser fra en konsulentvirksomhed. På kurset gennemgår konsulenten teorier om kommunikation og feedbackmodeller og veksler mellem oplæg, dialog og øvelser, således, at deltagerne får mulighed for at omsætte deres nyerhvervede teoretiske viden til konkret handling.

Fokus vil ofte være på psykologiske roller, magt og relationer på arbejdspladsen, og kurset vil hjælpe medarbejderne til selv at sætte spotlys på de situationer, hvor konstruktiv feedback eller mangel på samme optræder.

Medarbejderne vil få indsigt i deres egne intentioner og reaktioner i feedback-situationer og opnå redskaber til, hvordan de alene og i fællesskab kan bidrage til at skabe og vedligeholde en konstruktiv feedback-kultur.

Som virksomhedsejer eller leder, vil man ofte opleve, at en nyoprettet konstruktiv feedback-kultur giver bonus for både arbejdsglæden og mere direkte på bundlinjen i form af bedre opgaveløsning og videndeling, der skaber øget effektvitet.

Puslespil: Oplagt til underholdning indendørs

For tiden raser Coronavirussen i Danmark, og det betyder, at både børn og voksne skal holde sig så meget indendøre, som muligt. Det kan være svært for forældre og børn at finde gode muligheder at underholde sig selv på. Streaming af film og tv-serier eller gaming er nok førstevalget for mange, men på et tidspunkt bliver øjnene firkantede, og behovet opstår for en mere meditativ beskæftigelse, der giver rum til koncentration og fordybelse.

Det er her, at puslespil kommer ind i billedet. Hvad end det drejer sig om svære wasgij puslespil, puslespil med motiver af den kendte hollandske tegner Jan van Haasteren, 3D-puslespil eller noget helt fjerde, så er puslespil et spil, der er velegnet både som hjernegymnastik og afslapning.

Puslespil kan spilles af familiemedlemmer i fællesskab eller enkeltvis

Puslespil er et alsidigt spil, idet antallet af brikker og motiverne kan varieres, så man kan finde puslespil med sværhedsgrader, der passer til forskellige familiemedlemmer. Puslespil med simple motiver og såkaldte jumbobrikker kan fx lægges af små børn, svagtseende, demente eller gamle, og svære puslespil med udfordrende motiver og mange brikker kan lægges af garvede spillere eller af hele familien i fællesskab. Puslespil er derfor velegnet både som en fælles beskæftigelse eller et frirum fra familiemedlemmer, som man er blevet træt af at være lukket inde sammen med.

Puslespil med bestemte motiver kan skabe hygge og godt humør

I en usikker tid, hvor mange er bekymrede over Coronavirussens udbredelse og krisens varighed, kan man med fordel vælge puslespil med hyggelige motiver såsom dyr eller motiver fra kendte Disneyfilm, der skaber tryghed og minder om gode og rolige stunder. Eller man kan få sig et godt grin ved at lægge Jan van Haasteren-puslespil, hvor motiverne som bekendt er præget af tegnerens helt særegne humor, eller wasgij puslespil, hvis motiver er ligeså svære, som de er præget af absurd, britisk humor.

Advokatfirma i Århus: Find en advokat i Århus til familieret

Der er mange tidspunkter i livet som midtjyde, hvor det kan være nødvendigt at hyre en advokat i Århus med speciale i familieret. Det kan være i forbindelse med livets store begivenheder såsom ægteskab, skilsmisse og død.

Ved indgåelse af et ægteskab kan man fx ønske at få udarbejdet en ægtepagt eller en fuldmagt. Og hvis et ægteskab flere år senere går i stykker, så kræver separation og skilsmisse også ofte en advokat i Århus, der kan hjælpe med at mægle mellem de stridende parter og sørge for, at ting som bodeling, forældremyndighed og ægtefællebidrag løses på den korrekte, juridiske måde.

Nogle skilsmisser udvikler sig til regulære børnesager, hvor advokaten i Århus er en nøglespiller i at få sagen til at glide så let, som muligt, for barnets skyld.

Senere i livet er det ligeledes naturligt i forbindelse med dødsfald, at få en advokat i Århus med erfaring inden for familieret og arveret til at yde med assistance med opgørelse af boet samt processen i Skifteretten.

Og måske givet et dødsfald i familie- eller vennekredsen anledning til egne overvejelser om at få oprettet et testamente, måske ovenikøbet et testamente med særeje, hvis arvingerne skal sikres bedst muligt. Det kræver også en advokat i Århus med styr på familieret.

Men hvordan finder man et advokatfirma i Århus, hvis advokater har indsigt i familieret og arveret? Og som kan hjælpe med både ægtepagt, fuldmagter, testamenter, skilsmisse og døsbobehandling?

Ret&Råd – Advokatfirma i Århus

Det er faktisk ikke så svært. Der er nemlig en række advokatfirmaer i Århus med netop disse specialer. Ét af dem er Ret&Råd, der er en landsdækkende kæde med advokatfirma i Århus på adressen Østergade 27, 2 tv. i centrum af byen. Ret&Råds advokatfirma i Århus er bemandet af fire erfarne og dygtige advokater, der alle har specialiseret sig inden for familieret:

 • Anne Kjærhus Mortensen, der udover at være advokat i Århus også er ekstern lektor ved Københavns og Århus Universitet
 • Henriette Lyhne, der både er advokat og autoriseret bobehandler
 • Dorthe Østerby som er såvel advokat som autoriseret bobestyrer
 • Annemette Larsen, der er advokat

Alle advokaterne i advokatfirmaet i Århus er udover deres mangeårige virke som familieretsadvokater også uddannede mediatorer og medlemmer af Danske Mediatoradvokater.

Mægling er forholdsvis nyt inden for advokatfaget, men har vist sig at give gode resultater for klienter, idet mægling kan medvirke til, at sager ikke trækker i langdrag samt ikke behøver at ende i dyre retssager, men kan løses parterne imellem. Derfor har Ret&Råds advokatfirma i Århus prioriteret mediatoruddannelsen.

Man kan nemt komme i kontakt med advokatfirmaet på enten telefon eller mail. Alle henvendelser besvares så hurtigt, som muligt, og det er ovenikøbet muligt at få en uforpligtende drøftelse af sin sag med én af advokaterne i firmaet, før man tager den endelige beslutning om, hvorvidt man vil hyre vedkommende eller ej.

Find og kontakt Ret&Råds advokatfirma i Århus

Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse

Afdelingen i Århus C

Østergade 27, 2 tv. (indgang via Sallings parkeringshus)

8000 Aarhus C.

Telefon: +45 89 15 25 00

Mandag-torsdag: 09:00-16:00 og fredag: 09:00-15:00

E-mail: aarhusc@ret-raad.dk

Vil du have glade og produktive medarbejdere, så giv dem lov til at spille bordfodbold i pauserne

Det kan være rigtig svært som chef at holde sine medarbejdere glade og produktive dag ud og dag ind. Og hvis medarbejdernes arbejde udelukkende består i at af sidde bag en computerskærm, bliver det kun sværere at holde energiniveauet oppe. Mange virksomheder har dog heldigvis forstået, at der skal radikale – og meget gerne underholdende – metoder til for at holde medarbejdernes gejst oppe.

Mange steder arrangerer man afdelings- og teamdage, hvor medarbejderne tager ud af huset og laver noget socialt sammen; eksempelvis at køre gokart, undslippe et escape room eller udforske byen på en skattejagt (typisk efterfulgt af god mad og drinks). Andre steder indretter man områder på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan slappe lidt af i en sækkestol eller med et slag bordfodbold.

Positive effekter ved at spille bordfodbold på arbejdspladsen

Og netop bordfodbold kan gøre meget godt for dine medarbejderes trivsel, humør og energiniveau, blandt andet at hjælpe med afstresse og skabe rum for kreative tanker. Hvis du gerne vil vide mere om de gode effekter, som bordfodbold kan have på dine medarbejderes produktivitet, så skal du læse videre.

1. Rum til fornyet kreativitet

En pause med en fodboldkamp gør underværker for medarbejdernes kreativitet og sætter innovative tanker i gang. Hvis man arbejder i en kreativ virksomhed, har man ofte behov for at få en lille pause, hvor man kan tænke på noget andet. Når du dyster med dine kollegaer over bordfodboldbordet med de bittesmå plastikspillere, skal du være fokuseret på spillet – for ellers taber du. Den lille pause giver frisk energi til hjernen, og så kan man lettere ved at gå tilbage til sin computer og være kreativ igen.

2. Rum til at være social med kollegaerne

Når man spiller med – og mod – sine kollegaer, får man mulighed for at se dem i situationer, som man ellers ikke ville opleve. Det er en god måde at lære hinanden at kende på, og samtidig skaber man også minder sammen. Måske man finder ud af, at ham fra regnskabsafdelingen er en virkelig god medspiller, og at man burde hænge ud mere. Og at have en ven på sin arbejdsplads gør virkelig underværker for ens trivsel.

3. Rum til at aktivere kroppen

Det er virkelig skidt for kroppen at sidde stille en hel dag, hvorfor Sundhedsstyrelsen også anbefaler, at man er aktiv mindst 30 minutter om dagen (med moderat til høj intensitet). Det er ikke let at få passet ind i en travl arbejdsdag, men med et slag bordfodbold får man lige pulsen op og rørt sine stive lemmer lidt. Det gør altså underværker for en stiv nakke og dårlig kropsholdning.

Restylane og intim hårfjerning – det bløde look er in

Skønhedsidealerne for kvinder har ændret sig meget op igennem historien. Den ældre del af befolkningen husker nok 1970’erne, hvor lange, viltre lokker og hår på ben, i armhuler og intime områder, var accepteret – ja ligefrem populært. Sådan er det ikke længere. Det moderne skønhedsideal handler nemlig i høj grad om det bløde og sanselige look. Kvinder skal helst være hårløse med lækker, glat hud i både ansigt og på kroppen. Dette kan være svært at leve op til ad naturlig vej. Alle kvinder har kropsbehåring i større eller mindre grad, ligesom vi alle bliver ældre og oplever, at huden mister elasticitet og glød. Med Restylane og intim hårfjerning med laser kan man heldigvis relativt nemt komme af med uønsket kropsbehåring og få genskabt volumen og bløde linjer i ansigtet.

Restylane skaber volumen og elasticitet

Hvad er Restylane? Restylane er en fillerbehandling, som man kan få på en skønhedsklinik eller et privathospital. Behandlingen består meget simpelt i injektioner med Restylane, der indeholder stabiliseret hyaluronsyre. Hyaluronsyre eksisterer allerede naturligt i menneskekroppen og injektioner med det i ansigt, læber og dekolletage kan medvirke til at genskabe volumen og elasticitet. Syren i Restylane binder nemlig vand til sig, således at fine rynker udfyldes, og huden fremstår mere blød og lækker.

En del mennesker forveksler Restylane med Botox, hvilket er lidt paradoksalt selvom begge produkter er injektionsbehandlinger. Botox er nemlig i modsætning til Restylane en nervegift (Botolinum Toxin), der lammer musklerne i ansigtet. Formålet er ofte at udglatte meget dybe rynker. Med Botox opnår man således ikke fylde, glød eller elasticitet, sådan som man gør via fillers med hyaluronsyre. Botox har gennemgået en stor udvikling i de seneste 20 år, der betyder, at man ikke længere bliver mimikløs af det. Men Botox’ lammende effekt spiller alligevel ikke så godt ind i den herskende skønhedstrend, der foreskriver bløde linjer.

Ét punkt, hvor Restylane dog minder om Botox, er, at det ligesom Botox ikke har en evig virkning. Behandlingen holder nemlig i 4-12 måneder, hvorefter der skal nye injektioner til for at opretholde resultatet. Heldigvis er fillerbehandlinger ofte ikke så dyre. I Danmark ligger de i omegnen af 2000 til 3000 kroner. Mange mange skønhedsklinikker og privathospitaler tilbyder endvidere særlige tilbudspakker, der indeholder flere behandlinger til en fordelagtig pris.

Intim hårfjerning med laser giver et permanent glat resultat

Huden i ansigtet og på halsen kan altså få fylde og glød ved hjælp af fillerbehandlinger, men når det kommer til kropsbehåring, så skal der andre midler til for at opnå det trendy bløde og sanselige look. Her kommer hårfjerning med laser ind i billedet. Intim hårfjerning og hårfjerning andre steder på kroppen kan nemlig udføres med IPL-laser, der står for Intensivt Pulserende Lys.

Ved intim hårfjerning benyttes IPL-laseren på områderne omkring bikinilinjen, venusbjernet og imellem ballerne. Laseren omdanner lys til varme – ca. 70 grader, og det er varmen, der slår hårsækkene i underhuden ihjel for altid. I modsætning til Restylane så kan man således opnå et permanent resultat med intim hårfjerning med laser. Det kræver dog ofte flere behandlinger kommende lidt an på, hvilken hårtype og -farve, man har.

Intim hårfjerning med laser er ganske smertefrit og derfor en god løsning, hvis man ønsker at følge skønhedsidealet om hårløshed, men ikke er vild med smerten forbundet med fx voksning. Intim hårfjerning er heller ikke særligt dyrt og ligger faktisk i en billigere prisklasse end Restylane – nemlig omkring 700 til 1100 kr. per behandling. Prisen er meget afhængig af, hvilken type intim hårfjerning, man er ude efter. Fx koster det mindre kun at få hårfjerning på bikinilinjen, mens det kan blive et par hundrede krone dyrere at få venusbjerget og området omring anus med. I lighed med Restylane kan man ofte være heldig at få et pakketilbud eller et ‘klippekort’ på et vist antal hårfjerningsehandlinger, der bringer prisen yderligere ned.

Arbejdsglæde foredrag og præsentationsteknik kursus

…har det tilfælles, at de begge er ydelser, der tilbydes af kursus- og konsulentvirksomheden Supplement. Supplement blev grundlagt i 1993 af H.P. Hansen ud fra en analyse af, at der var behov for kvalificeret efter- og videreuddannelse af medarbejdere i danske virksomheder og organisationer.  Hos Supplement møder man bl.a. underviserne Line Sander og Hanne Boutrup, der er eksperter i præsentationsteknik samt Mads Lønnerup, der har stor forstand på arbejdsglæde og organisationskultur.

Hvad indebærer et arbejdsglæde foredrag?

Arbejdsglæde og trivsel har en kæmpe betydning for effektiviteten og produktiviteten hos medarbejderne og spiller ydermere en rolle for employer branding. Det siger sig selv, at medarbejdere, der oplever lav arbejdsglæde, ikke kan yde 100% og heller ikke kan være gode ambassadører for virksomheden. Et arbejdsglæde foredrag hos Supplement eller andetsteds kan være første skridt på vejen mod et bedre arbejdsmiljø og større trivsel på arbejdspladsen. På foredraget får deltagerne igennem storytelling og relevante cases præsenteret forskellige ideer, principper og metoder til, hvordan de selv kan arbejde aktivt med at skabe og vedligeholde egen og fælles arbejdglæde.

Hvad indeholder et præsentationsteknik kursus?

Vi har alle prøvet det… at sidde til et foredrag, et salgspitch, forelæsning eller lignende og kede os bravt, fordi formidleren ikke formåede at brænde igennem. Et præsentationsteknik kursus har som fokus at klæde formidlere, ledere og medarbejdere på til at opnå personlig gennemslagskraft og kommunikere viden og information på en måde, der skaber engagement hos tilhørerne. Et præsentationsteknik kursus indeholder ofte konkrete værktøjer til, hvordan man som oplægsholder kan planlægge og strukturere sine præsentationer og sætter også spotlys på, hvordan man bedst udnytter sin retorik, mimik og kropssprog.

Konsulenthjælp og ledersparring

Udover præsentationsteknik kursus, arbejdsglæde foredrag og en lang række andre kurser og foredrag tilbyder Supplement også konsulenthjælp og ledersparring på følgende felter:

 • Ledelse
 • Organisationsudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Coaching og supervision
 • Økonomistyring
 • Markedsføring
 • Projektstyring

Copyright © AHK.dk
– en blog om alt og ingenting…